Õppekava ja materjalid

Sissejuhatuse asemel: 

Õppematerjalide üldvaade ja soovitused koolidele:

Õppekava ja materjalid (Birgy Lorenz)

Riiklik õppekava: 

Õppekava ainekavade uuendmine koostöös (HARNO, TLÜ, TÜ, TTÜ, EHTL) 2021-2022

Vali PK või G informaatika https://oppekava.ee/riiklike-oppekavade-lisade-muudatused/

Osalesid: Riin Saadjärv ja Rasmus Kits, Birgy Lorenz

Ülevaade Mart Laanpere 13.01.2023 - https://www.uttv.ee/naita?id=34085

Uued õpikud: 

1.-6. klass

TÜ Digiõpikud (2018-19)

Õppevara projekt (Digiõpe) HARNO-ga 2021-2022 (vastutavad isikud: Riin Saadjärv ja Rasmus Kits)

EIÕPS I kooliaste, II kooliaste (2022)

7.-9. klass

Infoühiskonna tehnoloogiad, Digiloovtöö ja TAIGA projektid(pilootimine lõpeb 2023)

Osalevad: Birgy Lorenz, Maris Valdmets, Riin Saadjärv

Digipädevus Õpiraam (tavaõpetajatele)

IT-ametite videod (2023) ja Tehisintellekt videod (2023) 

Osalevad: Birgy Lorenz, Rasmus Kits

Gümnaasium

Digitaru projekt-ained ja küberkaitse (koostöö TLÜ, TTÜ, TÜ - 2017-2022)

Kutsekoolid

Osalevad: Birgy Lorenz, Maris Valdmets, Silver Püvi

Vanad õppekavad ja alusmaterjalid:

Õppevara kogumine:

2016 aasta õppevara kaardistus: https://drive.google.com/file/d/0B1-0pZFgjFnQSGVaRER0SGtwUDg/view?usp=sharing

2017 aasta: lisa enda leitud õppevara siia faili:https://docs.google.com/document/d/16UCpp80LWwMlcfof63hxmd20xdv12_A5zDckLtLHnT4/edit?usp=sharing

Õppevara lisatakse e-koolikotti, mis on meie jaoks riiklik keskne keskkond, et materjale hoiustada!

 Toetajad: Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine; Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid