Projekt "Digiõpe"

Eesti Informaatikaõpetajate selts viib koostöös HARNO ja teiste partneritega läbi 2021-2022 aastal projekti, mille eesmärgiks on üldhariduskoolides informaatikaõppe toetamine üle kogu Eesti. 

Projekti tegevused

Projekti juhivad Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi juhatuse liikmed Rasmus Kits ja Riin Saadjärv. Kui soovite lähemat infot projekti kohta, siis palun võtke ühendust e-posti aadressil rasmus.kits[at]eiops.edu.ee.


Eesti informaatikahariduse strateegia 2030

Projekti käigus koostati raamdokument "Eesti informaatikahariduse strateegia 2030", mis on nägemus sellest, kuidas võiks välja näha Informaatika õpetamine üldhariduskoolides aastal 2030. Projekti dokumentatsiooni koostamise aluseks olid töörühma kohtumised, milles osalesid järgnevad liikmed:

Dokumendis käsitletakse põhieesmärki ning nelja alaeesmärki ning nendega seotud mõõdikuid. Dokumendiga saab tutvuda siin.


Kutse projekti lõpuüritusele

EIÕPS-i ja Harno koostööprojekt hakkab lõppema. Projekti kokkuvõttev lõpukohtumine toimub 8. detsembril kell 13.00 - 15.00 Tallinnas, Erinevate Tubade Klubis.  Kohtumisel tutvustame ellu viidud tegevusi ning seame plaane tulevikuks. 

Lõpukonverentsi ülekanne osa 1, osa 2osa 3

Kohtumise kava: 

 13.00 Ülevaade projektist

14.00 Paneelarutelu “IT-õpetamise tulevik - kas lihtne reaalsus või utoopiline ootus?”

15.00 Paus

15.15 Informaatikahariduse Strateegia 2030 arutelu

16.15 Lõppsõna

Huvilised saavad osaleda kohapeal (selleks palume registreerida selle vormi kaudu) või jälgida üritust EIÕPS-i Fabebook'i kanalil toimuva veebiürituse kaudu.  


Õpetajad! Olete oodatud osalema digiõppevara uuendusprotsessis!

Koostöös HARNO-ga on Eesti Informaatikaõpetajate Selts kaasajastamas ProgeTiigri programmis loodud I-II kooliastme õppesisu „https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/“, et õpetajatele pakutav õppevara vastaks jätkuvalt õpetajate ootustele ja õpilaste vajadustele ning järgiks informaatika õpetamises toimuvaid arenguid.

Digiõpiku uuendamine on üks osa 2021. ja 2022. aastal ellu viidavast koostööprojektist, mille eesmärgiks on erinevate tegevuste kaudu toetada informaatikaõppe arengut terves Eestis. 

Ootame digiõpikute uuendamisprostessis kaasa lööma õpetajaid, kes tegelevad digipädevuste arendamisega ning kes on huvitatud õppevara arendustööst. Osalemine projektis on tasustatud, tasumine toimub arve alusel. Kui soovite tegevuses kaasa lüüa, täitke palun 30. maiks kandideerimisankeet: https://forms.gle/S75xVELpJmz3cKYk7.

Esimene virtuaalkohtumine on planeeritud toimuma 15. juunil. Kohtumise eesmärgiks on üheskoos üle vaadata õppevara uuendamise eesmärk ja tegutsemispõhimõtted ning kokku leppida täpne tegevus- ja ajakava. 

Kõik lisaküsimused, kommentaarid ning täpsustused on teretulnud!


Riin Saadjärv (riin.saadjarv@eiops.edu.ee)

Eesti Informaatikaõpetajate Selts kuulutab välja taotlusvooru programmeerimisalase MOOC-i korraldamiseks Eesti Vabariigi gümnaasiumiastme noortele.

Eesti Informaatikaõpetajate Selts korraldab koostöös HARNO-ga taotlusvooru toetuse saamiseks programmeerimisalase MOOC-i läbiviimisel Eesti gümnaasiumiastmes olevatele õpilastele. 

Üldinfo taotlusvooru kohta

Toetatavad tegevused

Taotlusvooru tingimustega saab tutvuda siin.

Taotlusvoorus osalemise avaldus asub siin.

Lisainfo taotlusvooru kohta: digiope@eiops.edu.ee

Küsimused ja vastused

Taotlusvooru Taotlejad on esitanud Toetajale lisaküsimusi. Lisaküsimuste ja nende vastustega on võimalik tutvuda siin.