Seltsist

Nimetus

eesti keeles: Eesti Informaatikaõpetajate Selts (EIÕPS)

inglise keeles: Network of Estonian Teachers of Informatics and Computer Science (NETICS)

Asutatud 12.06.2012.

Registrikood: 80343576

Seltsi eesmärgid:

 1. Pedagoogide koostöö ja kutsealase arengu toetamine;

 2. informaatikat õpetavate õpetajate huvide esindamine haridusvaldkonna- ja muudes organisatsioonides;

 3. informaatikat õpetavate õpetajate omavahelise suhtluse ja koostöö arendamine;

 4. eetilise digikultuuri levitamine ja informaatikaõppe arengu toetamine;

 5. hariduspoliitikas aktiivne osalemine ja selle mõjutamine õppekava sisu, informaatikaõpetaja kutse andmise ja ametijärkude omistamise kaudu;

 6. koolituste (sh täiskasvanute, elukestva, täiend- ja ümberõppe) korraldamine, koostööpartnerite kaasamine, õppetegevuse toetamine sh stipendiumide väljaandmine;

 7. informaatikaõppe jätkusuutlikkuse propageerimine ja koostöö tegemine teiste haridus- ja infotehnoloogiaalaste ühendustega nii Eestis kui ka mujal;

 8. tegevuste teostamine, mis on seltsi majandamiseks, missiooni ja visiooni elluviimiseks vajalikud;

 9. oma tegevustes kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtete järgimine;

 10. parimate digipraktikate kogumise, tunnustamise ja levitamise korraldamine.

Seltsi saamislugu:

 • 2011 avati Eesti Informaatikaõpetajad Facebooki kogukond.

 • 20.-21. aprill 2012 Laulasmaal, meeskonnakoolitus ja seltsiloomise arutelu, toetas Innove.

 • 22.04-11.06 töörühmade tegutsemine veebipõhiselt (asutamine, väärtused, kommunikatsioon, tegevuskava)

 • 12.06-13.06 koolitus Pärnus, asutati Selts. Toetas Innove.

 • 15.06 avati EIÕPS veebipesa.

.........................................

Põhikiri

Seltsi juhatus

Seltsi liikmed

Liikmeks saamine

Üldkogud

Tegevused: