Projektid

  • 2022 - Kooliinformaatika sõnastiku loomine Ekilex. Toetus Eesti Keele instituud/Haridus ja Teadusministeerium

  • 2021-2022 projekt digiõpe - Informaatikaõpetajate kogukond, õppevara uuendmine 1.-6. klass, Programeerimse MOOK õpilastele. HARNO

  • Alates 2019 - ÕÜK kaudu on EIOPS HTM strateegiline partner.

  • 2016-2018 aasta projekt – Nutitund igasse kooli! Meede: https://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/E-hindamine-oppevara

  • 2017 aasta – E-koolikoti projekt, Innove SA; Veebiuuenduse projekt ja õppevara kogumine, Innove SA

Nutitund igasse kooli https://sites.google.com/view/nutitund-kogumik/

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevusest „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“

EV100 Nutitund igasse kooli https://www.ev100.ee/et/nutitund-igasse-kooli

Projekti peatoetaja on Telia Eesti ja Haridus- ja Teadusministeerium, teised toetajad on Avita kirjastus, HITSA, Foxcademy, TeBo Õpiveeb, Microsoft Eesti, Targalt Internetis SIC, Tallinna Ülikooli Digiturbe Labor, Eesti 2.0, Huvitav Kool, Loquiz, 360.ee, eTwinning, Droon.ee, Eesti Teadusagentuur, Tallinna Haridusamet, Tartu Linnavalitsus. Täname teid, et olete Eesti hariduselu uuendamisel meiega kaasas!