Andmekaitse

Andmekaitse põhimõtted Eesti Informaatikaõpetajate Seltsis (EIÕPS)

EIÕPS juhindub isikuandmete töötlemisel seda reguleerivatest ja kehtivatest õigusnormidest.

Töötleme seltsi liikmete isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • juriidilise kohustuse täitmisel

  • liikmelisuse haldamisel (nt liikmeavaldus)

EIÕPS ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja seltsi tegevuseks (Äriregister, liikmeavalduste menetlemine).

Andmekaitse kontaktisik: Edmund Laugasson | e-post | GPG | Telegram | Keybase | Jitsi Meet