Teenused

Teenused EIÕPS liikmetele

  • Ligipääs seltsingu e-kogumikele ja materjalidele

  • E-postiloend jms G Suite EDU teenused

  • FB kogukonnas ja alamkogukondades kaasalöömine

  • E-koolikott

  • Osalemine õppekava arenduses (töögrupp)

  • Osalemine õpetaja digipädevuse arendusmeeskonnas

  • Osalemine seltsingu projektides (töögrupp)

  • Osalemine Õpetajate Ühenduste Koostöökojas

  • Osalemine õppepäevadel - konvernetsid, suvepäevad (töögrupp)

  • Osalemine üldkogus (juhatus korraldab)

FB kogukonnad

Eesti Informaatikaõpetajad https://www.facebook.com/groups/eiops/

Õpetajate ühenduste koostöökoda https://www.facebook.com/groups/opyhkk/

Nutitund igasse kooli https://www.facebook.com/groups/nutitund

M-õppe kogukond https://www.facebook.com/groups/mobiil/

3D printerid Eesti koolides https://www.facebook.com/groups/3dprinterid/

Hariduslikud mängud https://www.facebook.com/groups/m2ngud/

RaspBerry Pi Eesti kogukond https://www.facebook.com/groups/rasberryEstonia/

Droonid Eesti hariduses https://www.facebook.com/groups/droonidkoolis/

Eesti Kodu game lab kasutajad https://www.facebook.com/groups/kodugame

IKT ja muusika hariduses https://www.facebook.com/groups/iktmuusika/

Tallinna/Harju progetiigrid https://www.facebook.com/groups/harjuprogre/

Nutikuu Tallinnas https://www.facebook.com/groups/nutikuu

Microsoft Education Baltic https://www.facebook.com/groups/msbaltic/

Vabavara kasutuselevõtmine Eestis https://www.facebook.com/groups/vabavara