Projekt "Kooliinformaatika sõnastik"

Etapp I: Projekti eesmärk: Ekilexi kooliinformaatika terminibaasi loomine ja selle täiendamine 150 uue mõistekirjega. Samuti hõlmavad tegevused terminibaasi tutvustusürituste ehk veebiseminari, konverentsi ja vähemalt ühe töötoa korraldamist.

Tähtaeg: 31.12.2022

Etapp II: lisada sõnastikku 100 uut sõna

Tähtaeg: 31.12.2023

Toetajad: Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium

Ajakava II: 

Ajakava I: 

Mai-Juuni: 


Juuli: 


August:


September-November:


Detsember:

Kasutame: Ekilex sisestusvahendit, et terminid oleksid kättesaadavad Sõnaveebis

Täpsem link: https://sonaveeb.ee/ds/eiops

Termin - erialast mõistet tähistav, täpselt piiritletud tähendusega sõna või sõnaühend

Mõiste - mõtlemise üksus, tegelikkuse objektide (asjade ja nähtuste) esitus ideena inimese teadvuses; (oskuskeeles:) see, mida tähistab termin

Milliseid termini kandidaate valida?


Terminibaasi kasutajad on õppijad ja õpetajad, kooliõpikute loojad/kooliinformaatika uurijad (sõnavara ühtlustamine).  

Õppijad iseseisvalt alates 7. klass, koos õpetajaga aga juba varem.

Toimunud üritused: 

6.06.2022 Terminiarutelud EIOPS kogukonnaga

9.08.2022 Haridustehnoloogide suvekool  (töötoad)

12.08.2022 Informaatika ja matemaatikaõpetajate suvekool (töötoad)

11.10.2022 esinemine Raamat ja Haridus, XVII oskuskeele päeval

11.11.2022 Veebinar "Informaaikaõppe terminibaasi arenduse võlu ja valu"

23.11.2022 TTÜ eesti oskuskeele ja terminitöö teabepäev (tutvustus)

10.12.2022 töötoad ja konverents (onlines). Info ja registreerumine siit: https://sites.google.com/view/ttd-kk/avaleht

OSA 1 ja OSA 2

Projekti info II:

Projekti info I: 

Hetkeolukord terminikorjes: 

Etapp I-V - terminikandidaatide korje ja analüüs. 

Töötoad ja nende testimine suvekoolides: Haridustehnoloogid ja Matemaatika-Informaatikaõpetajad