Projekt "Terminibaas"

Projekti eesmärk: Ekilexi kooliinformaatika terminibaasi loomine ja selle täiendamine 150 uue mõistekirjega. Samuti hõlmavad tegevused terminibaasi tutvustusürituste ehk veebiseminari, konverentsi ja vähemalt ühe töötoa korraldamist.

Tähtaeg: 31.12.2022

Toetajad: Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium

Ajakava:

Mai-Juuni:

 • terminite kokkukogumine (avatud päring FBs ja kogukonnas) + 1.-12. klassi õpikute ja Digipädevus.ee sõnaraamatud (üle 800 mõiste)

 • terminite jagamine nelja kategooriasse: üld, küberturvalisus, programmeerimine ja robootika, disain ja ekspertidega eelvaliku tegemine


Juuli:

 • 200 termini valimine (üld ja küber) ja nende avamine (erinevate andmebaaside seletused, kasutusnäited/laused)

 • terminite temaatiline grupeerimine/treppimine ja lisasõnade korje

 • 10 esimese sõna sissekanne Ekilex

 • Töötubade/metoodikate loomine


August:

 • töötoad suvekoolides

 • terminibaasi konsultatsioonid lõplike terminite valmimises


September-November:

 • online veebinar, tutvustused

 • sõnadele kogukonna tagasiside ja sissekanne Ekilex


Detsember:

 • sõnadele kogukonna tagasiside ja sissekanne Ekilex

 • projekti lõpetav konverents

Kasutame: Ekilex sisestusvahendit, et terminid oleksid kättesaadavad Sõnaveebis.

Täpsem link: https://sonaveeb.ee/ds/eiops

Termin - erialast mõistet tähistav, täpselt piiritletud tähendusega sõna või sõnaühend

Mõiste - mõtlemise üksus, tegelikkuse objektide (asjade ja nähtuste) esitus ideena inimese teadvuses; (oskuskeeles:) see, mida tähistab termin

Milliseid termini kandidaate valida?

 • need, mida kõik peaks teadma

 • need, mis tekitavad segadust (mida kasutatakse nt. valesti)

 • uued sõnad, mida koolides võiks kasutada


Terminibaasi kasutajad on õppijad ja õpetajad, kooliõpikute loojad/kooliinformaatika uurijad (sõnavara ühtlustamine).

Õppijad iseseisvalt alates 7. klass, koos õpetajaga aga juba varem.

Toimunud üritused:

6.06.2022 Terminiarutelud EIOPS kogukonnaga

9.08.2022 Haridustehnoloogide suvekool (töötoad)

12.08.2022 Informaatika ja matemaatikaõpetajate suvekool (töötoad)

11.10.2022 esinemine Raamat ja Haridus, XVII oskuskeele päeval

11.11.2022 Veebinar "Informaaikaõppe terminibaasi arenduse võlu ja valu"

23.11.2022 TTÜ eesti oskuskeele ja terminitöö teabepäev (tutvustus)

10.12.2022 töötoad ja konverents (onlines). Info ja registreerumine siit: https://sites.google.com/view/ttd-kk/avaleht

OSA 1 ja OSA 2

Projekti info:

 • Birgy Lorenz

 • Edmund Laugasson

Hetkeolukord terminikorjes:

Etapp I-V - terminikandidaatide korje ja analüüs.

Töötoad ja nende testimine suvekoolides: Haridustehnoloogid ja Matemaatika-Informaatikaõpetajad