Projekt "Terminibaas"

Projekti eesmärk: Ekilexi kooliinformaatika terminibaasi loomine ja selle täiendamine 150 uue mõistekirjega. Samuti hõlmavad tegevused terminibaasi tutvustusürituste ehk veebiseminari, konverentsi ja vähemalt ühe töötoa korraldamist.

Tähtaeg: 31.12.2022

Toetajad: Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium

Ajakava:

Mai-Juuni:

 • terminite kokkukogumine (avatud päring FBs ja kogukonnas) + 1.-12. klassi õpikute ja Digipädevus.ee sõnaraamatud (üle 600 mõiste)

 • terminite jagamine nelja kategooriasse: üld, küberturvalisus, programmeerimine ja robootika, disain ja ekspertidega eelvaliku tegemine


Juuli:

 • 200 termini valimine (üld ja küber) ja nende avamine (erinevate andmebaaside seletused, kasutusnäited/laused)

 • terminite temaatiline grupeerimine/treppimine ja lisasõnade korje

 • 10 esimese sõna sissekanne Ekilex

 • Töötubade/metoodikate loomine


August:

 • töötubade katsetamine suvekoolides

 • terminibaasi konsultatsioonid lõplike terminite valmimises


September-November:

 • online veebinarid/töötoad

 • sõnadele kogukonna tagasiside ja sissekanne Ekilex


Detsember:

 • projekti lõpetav konverents

Kasutame: Ekilex sisestusvahendit, et terminid oleksid kättesaadavad Sõnaveebis.

Termin - erialast mõistet tähistav, täpselt piiritletud tähendusega sõna või sõnaühend

Mõiste - mõtlemise üksus, tegelikkuse objektide (asjade ja nähtuste) esitus ideena inimese teadvuses; (oskuskeeles:) see, mida tähistab termin

Milliseid termini kandidaate valida?

 • need, mida kõik peaks teadma

 • need, mis tekitavad segadust (mida kasutatakse nt. valesti)

 • uued sõnad, mida koolides võiks kasutada


Terminibaasi kasutajad on õppijad ja õpetajad, kooliõpikute loojad/kooliinformaatika uurijad (sõnavara ühtlustamine).

Õppijad iseseisvalt alates 7. klass, koos õpetajaga aga juba varem.

Hetkeolukord:

Etapp I-V - terminikandidaatide korje ja analüüs.

Töötoad ja nende testimine suvekoolides: Haridustehnoloogid ja Matemaatika-Informaatikaõpetajad