Juhatus

Juhatuse kontaktid

Kirja saatmiseks kogu juhatusele: juhatus@eiops.edu.ee

Juhatus alates 01.06.2023

Pikemalt juhatusest:

Birgy Lorenz on Pelgulinna Gümnaasiumi meediaõpetaja ja IT arendusjuht. Lemmikteemaks peab laste ja õpetajate harimist e-ohutuse valdkonnas, on Tiigrihüppe Sa koolitaja ja materjalide looja „Teadlikkuse tõstmise interneti turvalisemaks kasutamiseks“ ettevõtmises ning uuris sama asja ka Tallinna Ülikooli doktorantuuris. Nüüdest töötab Tallinna Tehnikaülikoolis ja on endise Küberolümpia projektijuht. 

Silver Püvi arendab põhikohaga tegevust Arvuti Traumapunkt OÜs, mis pakub mitmetele koolidele IT alast tuge ja „know how“. Lisaks on ta olnud tegutsev mitmetes Eesti edukates koolides nagu Loo kui Kose kui, kes teab kui paljudes koolides aineõpetaja või koostööpartnerina. Täna töötab ta Tartu Kutsehariduskeskuses It juhina ja õpetajana. Silveri eesmärgiks on viia Eesti koolide IKT lahendused parimaks võimalikust just nende vahenditega, mis juba koolil olemas on ning loomulikult anda head nõu ka edasiarenguks. Silver on ka õpetajate kutsestandardi ekspert ja meie esindaja kutse andmisel.

Rasmus Kits - robootika eestvedaja ja mitteformaalse õppe austaja, töötab Emili koolis ja on juhtinud Rakvere piirkonna Progetiigreid. 

Riin Saadjärv - Puhka Kooli haridustehnoloog. Oma töös õpilastega võitnud mitmeid auhindu. Magistritööna uuris tehisreaalsuse kasutust koolikeskkonnas. 

Maris Valdmets on panustan riikliku õppekava arendusse informaatika vallas, tegeleb kooliinformaatika sõnaraamatuga (lisan uusi kasutusele võetud sõnu), modereerin 2023 matemaatika-informaatika suvekoolis haridusliku erivajadusega (HEV) lõimumise päeva, tegelen õpikute toimetamise ja sisuloomega (nt hiljuti toimetasin I–II kooliastme informaatika digiõpikud ja olin III kooliastme informaatika digiõpiku kaasautor), aga ka haridusliku erivajaduste ja lõimumise teemade sidususe analüüsiga. Töötan igapäevaselt Püünsi koolis eriklassi õpetajana ja informaatika aineõpetajana, kuid täidan koolis ka projektijuhi rolli ning juhin algklasside aineühendust. Varasemalt olen töötanud Riigi Infosüsteemi Ametis projektijuhi-analüütikuna ning kommunikatsiooni spetsialistina; minevikku jäävad veel veebitoimetaja töö TV3-s, foto- ja digitaalarhiivi (pressifoto.ee) projektijuhi töö Eesti Päevalehes ja online projektijuhi töö Õhtulehes.