Juhatus

Juhatuse kontaktid

Kirja saatmiseks kogu juhatusele: juhatus@eiops.edu.ee

Juhatus alates 01.07.2020

Juhatus kuni 30.06.2020

Juhatus kuni 30.06.2015:

Revisjonikomisjon kuni 30.06.2015:

  • Hanna Toom

  • Aivar Halapuu

Pikemalt juhatusest:

Birgy Lorenz on Pelgulinna Gümnaasiumi meediaõpetaja ja IT arendusjuht. Lemmikteemaks peab laste ja õpetajate harimist e-ohutuse valdkonnas, on Tiigrihüppe Sa koolitaja ja materjalide looja „Teadlikkuse tõstmise interneti turvalisemaks kasutamiseks“ ettevõtmises ning uuris sama asja ka Tallinna Ülikooli doktorantuuris. Nüüdest töötab Tallinna Tehnikaülikoolis ja on Küberolümpia projektijuht.

Edmund Laugasson on tuntud kui vabavara entusiast ja ekspert (vt sõnaseletus). Edmund on heasoovlik abimees haridusasutustele, kes soovivad liituda G Suite EDUga ehk siis haridusasutustele mõeldud Google'i organisatsioonikontoga. Tegelikkuses unistab maksmise nõiaringist pääseda, võttes kasutusele vabavaralised lahendused (sh failivormingud), mis on tegelikult ka Eesti riigi soov ja tahe läbi riikliku õppekava, riigihangete, koosvõime raamistiku. Eestil on läbi vabavara võimalus saada sõltumatuks omandvarast IT-valdkonnas ja seeläbi tõsta privaatsus, majandus ning haridus uuele tasemele. Edmund uurib vabavara juurutusvõimalusi Tallinna Ülikooli doktorantuuris ja töötab TalTech IT Kolledžis. Lisaks on ta ka ekspert LibreOffice'i alal (koolitaja ja tarkvaravahetus) ning jälgib eesti keele kasutust ja küberturvet (eriti privaatset teabevahetust) IKTs.

Silver Püvi arendab põhikohaga tegevust Arvuti Traumapunkt OÜs, mis pakub mitmetele koolidele IT alast tuge ja „know how“. Lisaks on ta olnud tegutsev mitmetes Eesti edukates koolides nagu Loo kui Kose kui, kes teab kui paljudes koolides aineõpetaja või koostööpartnerina. Täna töötab ta Tartu Kutsehariduskeskuses It juhina ja õpetajana. Silveri eesmärgiks on viia Eesti koolide IKT lahendused parimaks võimalikust just nende vahenditega, mis juba koolil olemas on ning loomulikult anda head nõu ka edasiarenguks. Silver on ka õpetajate kutsestandardi ekspert ja meie esindaja kutse andmisel.

Rasmus Kits - robootika eestvedaja ja mitteformaalse õppe austaja, töötab 21. koolis ja juhib Rakvere piirkonna Progetiigreid.

Riin Saadjärv - Puhka Kooli haridustehnoloog. Oma töös õpilastega võitnud mitmeid auhindu. Magistritööna uurib tehisreaalsuse kasutust koolikeskkonnas.

Endised juhatuse liikmed:

Laido Valdvee - endine Viljandi Jakobsoni Kooli Õppejuht/haridustehnoloog. Lastele õpetab animatsiooni ja 3D modelleerimist. On olnud võrgupidude korraldaja, kuid praegu on Progetiigri maakonna eestvedaja. Korraldab Cleveroni Akadeemiat.

Taimi Dreier sai IT-alase hariduse Tartu Ülikoolis informaatikaõpetajate kutsekursustel ja annab oma panuse töötades nii Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis informaatikaõpetajana kui ka Tiigrihüppe Digitiigri koolitajana. Tee on tedagi viinud Tallinna Ülikooli omandama magistriõppes uut ja huvitavat haridustehnoloogi kutset.

Aare Klooster on töötanud üle 14 aasta Tallinna Majanduskoolis IT juhi kui ka IT ainete õpetajana. Tema teeneks võib lugeda 1999 aastal Eestis võrgupidude traditsiooni algatamist korraldades kuni 500 osalejaga võrgupidusid. Programmeerijana on loonud hulgaliselt tarkvara ja infosüsteemi lahendusi. Lõpetanud TTÜ magistratuuri. Hiljuti jätkas õpinguid TLÜ doktorantuuris küberturvalisuse teemal.