Juhatus

Juhatuse kontaktid

Kirja saatmiseks kogu juhatusele: juhatus@eiops.edu.ee

Juhatus alates 01.07.2020

Pikemalt juhatusest:

Birgy Lorenz on Pelgulinna Gümnaasiumi meediaõpetaja ja IT arendusjuht. Lemmikteemaks peab laste ja õpetajate harimist e-ohutuse valdkonnas, on Tiigrihüppe Sa koolitaja ja materjalide looja „Teadlikkuse tõstmise interneti turvalisemaks kasutamiseks“ ettevõtmises ning uuris sama asja ka Tallinna Ülikooli doktorantuuris. Nüüdest töötab Tallinna Tehnikaülikoolis ja on endise Küberolümpia projektijuht.

Edmund Laugasson on tuntud kui vabavara entusiast ja ekspert (vt sõnaseletus). Edmund on heasoovlik abimees haridusasutustele, kes soovivad liituda G Suite EDUga ehk siis haridusasutustele mõeldud Google'i organisatsioonikontoga. Tegelikkuses unistab maksmise nõiaringist pääseda, võttes kasutusele vabavaralised lahendused (sh failivormingud), mis on tegelikult ka Eesti riigi soov ja tahe läbi riikliku õppekava, riigihangete, koosvõime raamistiku. Eestil on läbi vabavara võimalus saada sõltumatuks omandvarast IT-valdkonnas ja seeläbi tõsta privaatsus, majandus ning haridus uuele tasemele. Edmund uurib vabavara juurutusvõimalusi Tallinna Ülikooli doktorantuuris ja töötab TalTech IT Kolledžis. Lisaks on ta ka ekspert LibreOffice'i alal (koolitaja ja tarkvaravahetus) ning jälgib eesti keele kasutust ja küberturvet (eriti privaatset teabevahetust) IKTs.

Silver Püvi arendab põhikohaga tegevust Arvuti Traumapunkt OÜs, mis pakub mitmetele koolidele IT alast tuge ja „know how“. Lisaks on ta olnud tegutsev mitmetes Eesti edukates koolides nagu Loo kui Kose kui, kes teab kui paljudes koolides aineõpetaja või koostööpartnerina. Täna töötab ta Tartu Kutsehariduskeskuses It juhina ja õpetajana. Silveri eesmärgiks on viia Eesti koolide IKT lahendused parimaks võimalikust just nende vahenditega, mis juba koolil olemas on ning loomulikult anda head nõu ka edasiarenguks. Silver on ka õpetajate kutsestandardi ekspert ja meie esindaja kutse andmisel.

Rasmus Kits - robootika eestvedaja ja mitteformaalse õppe austaja, töötab Emili koolis ja on juhtinud Rakvere piirkonna Progetiigreid.

Riin Saadjärv - Puhka Kooli haridustehnoloog. Oma töös õpilastega võitnud mitmeid auhindu. Magistritööna uuris tehisreaalsuse kasutust koolikeskkonnas.