Koolitustegevus

Eesti Informaatikaõpetajate Selts teeb koostööd teiste koolitajatega, et pakkuda meie liikmetele ja tulevastele liikmetele (informaatikaõpetajatele) Seltsi põhikirjast tulenevaid koolitusi.

Seltsi oma vahenditest korraldatud koolitustest jagatakse infot meie FB kanalite nt. https://www.facebook.com/groups/eiops/ ja liikmete kaudu.

Oleme ÕÜK (Õpetajate Ühenduste Koostöökoja) liige http://www.oppekoda.org.ee/wp/

Üritusi korraldavad ka ülikoolid (TÜ, TLÜ, TalTech)

PROJEKTID ja KOOLITUSED koostöös väliste toetajatega

Teeme koostööd Haridus ja Teadusministeeriumiga, Innove, HITSA ja eraettevõtetega.

Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine; Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid