Koolitustegevus

Eesti Informaatikaõpetajate Selts teeb koostööd teiste koolitajatega, et pakkuda meie liikmetele ja tulevastele liikmetele (informaatikaõpetajatele) Seltsi põhikirjast tulenevaid koolitusi.

Seltsi oma vahenditest korraldatud koolitustest jagatakse infot meie FB kanalite nt. https://www.facebook.com/groups/eiops/ ja liikmete kaudu.

Oleme ÕÜK (Õpetajate Ühenduste Koostöökoja) liige http://www.oppekoda.org.ee/wp/

Üritusi korraldavad ka ülikoolid (TÜ, TLÜ, TalTech)

PROJEKTID ja KOOLITUSED koostöös väliste toetajatega

Teeme koostööd Haridus ja Teadusministeeriumiga, Innove, HITSA ja eraettevõtetega.

  • 2012 EIOPS Seltsi algatamine, koostöö Innove-ga. Meede: Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine

  • 2015 koostöö Erasmus+ projektides koos Tartu Arvutiklubiga. http://www.erasmusprogramme.com/

  • 2016-2018 aasta projekt – Nutitund igasse kooli! https://sites.google.com/view/nutitund/avaleht Meede: https://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/E-hindamine-oppevara

  • 2017 aasta – E-koolikoti projekt, Innove SA; Veebiuuenduse projekt ja õppevara kogumine, Innove SA

  • 2018-... E-koolikoti projekt (Innove), sihttoetus (HTM)

  • 2018-2019 KüberKaitse õppematerjalid gümnaasiumile, Gümnaasiumi informaatika materjalide loomine, Tallinna Tehnikaülikool

  • 2019 TÜ korraldatud Informaatikaõppe konverents, HARNO Informaatikaõppe konverents

  • 2020 TÜ korraldatud Informaatikaõppe konverents, TLÜ korraldatud Informaatikaõpetajate suvekool, Küberkaitse alased koolitused TalTech

  • 2021 TÜ korraldatud Informaatikaõppe konverents, TLÜ korraldatud Informaatikaõpetajate suvekool, Küberkaitse alased koolitused TalTech

  • 2022 TÜ korraldatud Informaatikaõppe konverents, TLÜ korraldatud Informaatikaõpetajate suvekool

Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine; Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid