2024

Toimumise aeg: selgumisel

Koosolek toimub interneti vahendusel läbi e-vormi. E-vorm on saadetud laiali xxx

Koosoleku juhataja: Birgy Lorenz

Koosoleku protokollija: Silver Püvi

Liikmeid kokku: 35

Üldkogu on hääleõiguslik kui osaleb ⅔ liikmetest ehk 24

Osales: 

Kas üldkogu on hääleõiguslik: jah/ei? 

Päevakord:

Hääletused

Kinnitada 2023 majandusaasta aruanne:

Poolt: 

Vastu: 

Erapooletu: 

Ei hääletanud: 

Otsus: kinnitada 2023 majandusaasta finantsaruanne