2023

Toimumise aeg: 9.05-24.05.2023

Koosolek toimub interneti vahendusel läbi e-vormi. E-vorm on saadetud laiali 9.05.2023

Koosoleku juhataja: Birgy Lorenz

Koosoleku protokollija: Edmund Laugasson

Liikmeid kokku: 37

Üldkogu on hääleõiguslik kui osaleb ⅔ liikmetest ehk 25

Osales: 37

Kas üldkogu on hääleõiguslik: jah/ei? jah

Päevakord:

Hääletused

Kinnitada 2022 majandusaasta aruanne:

Poolt: 34

Vastu: 0

Erapooletu: 3

Ei hääletanud: 0

Otsus: kinnitada 2022 majandusaasta finantsaruanne 

Juhatuse valimine: 

Kandidatuuri on esitanud 6 liiget, kellest 5 saavad juhatuse liikmeks. 

Otsus:

Hääletuse tulemusel on juhatusse valitud: Birgy Lorenz, Rasmus Kits, Riin Saadjärv, Silver Püvi, Maris Valdmets. 

Kinnitada juhatus 2 aastaks.