2022

Toimumise aeg: 1.04.2022

Koosolek toimub videokonverentsi teel, interneti vahendusel.

Koosoleku juhataja: Birgy Lorenz

Koosoleku protokollija: Edmund Laugasson

Liikmeid kokku: 31?

Üldkogu on hääleõiguslik kui osaleb ⅔ liikmetest ehk 21

Osales:

Volitusi:

Kas üldkogu on hääleõiguslik: jah/ei?

Päevakord:

  • Majandusaasta aruande kinnitamine

  • Juhatuse tegevuse pikendamise hääletus

Hääletused

Kinnitada 2021 majandusaasta aruanne:

Poolt:

Vastu:

Erapooletu:

Ei hääletanud:

Otsus:

Juhatuse tegevuse pikendamise hääletus:

Poolt:

Vastu:

Erapooletu:

Ei hääletanud:

Otsus: