2022

Toimumise aeg: 1.04.2022

Koosolek toimub videokonverentsi teel, interneti vahendusel.

Koosoleku juhataja: Birgy Lorenz

Koosoleku protokollija: Edmund Laugasson 

Liikmeid kokku: 31

Üldkogu on hääleõiguslik kui osaleb ⅔ liikmetest ehk 21

Osales: 17

Volitusi: 4

Kas üldkogu on hääleõiguslik: jah

Päevakord:

Hääletused (sh eelhääletus)

Kinnitada 2021 majandusaasta aruanne: 

Poolt: 25

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Ei hääletanud: 4

Otsus: kinnitada finantsaruanne 

Juhatuse tegevuse pikendamise hääletus:

Poolt: 24

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Ei hääletanud: 5

Otsus: kinnitada praegune juhatus 1-aastaks.