2021

Toimumise aeg: 1.04.2021 kell 14:00 Zoomis.

Koosoleku juhataja: Birgy Lorenz

Koosoleku protokollija:

Liikmeid kokku: 31

Üldkogu on hääleõiguslik kui osaleb ⅔ liikmetest ehk 21

Osales: 21

Kas üldkogu on hääleõiguslik: jah/ei? jah

Päevakord:

  • Majandusaasta aruande kinnitamine

Hääletused

Kinnitada 2020 majandusaasta aruanne:

Poolt: 21

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Ei hääletanud: 10