2021

Toimumise aeg: 1.04.2021 kell 14:00 Zoomis.

Koosoleku juhataja: Birgy Lorenz

Koosoleku protokollija:

Liikmeid kokku: 31

Üldkogu on hääleõiguslik kui osaleb ⅔ liikmetest ehk 21

Osales:

Kas üldkogu on hääleõiguslik: jah/ei?

Päevakord:

  • Majandusaasta aruande kinnitamine

Hääletused

Kinnitada 2020 majandusaasta aruanne:

Poolt:

Vastu:

Erapooletu:

Ei hääletanud: