2020

Toimumise aeg: 4.05.2020 algusega kell 14.00

(sel ajal oli Eestis eriolukord 12.03.-17.05.2020 https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis)

Koosolek toimus videokonverentsi teel, interneti vahendusel.

Koosoleku juhataja: Birgy Lorenz

Koosoleku protokollija: Edmund Laugasson

Liikmeid kokku: 28

Üldkogu on hääleõiguslik kui osaleb ⅔ liikmetest ehk 19

Osales: 20 ja 4 volitust.

Kas üldkogu on hääleõiguslik: jah/ei? 20+4 JAH

Päevakord:

  • Majandusaasta aruande kinnitamine

  • Juhatuse hääletus

Hääletused

Kinnitada 2019 majandusaasta aruanne:

Poolt: 22

Vastu: 0

Erapooletu: 1

Ei hääletanud: 1

Juhatuse hääletus

Otsus: uus juhatus

  • Birgy Lorenz

  • Rasmus Kits

  • Silver Püvi

  • Edmund Laugasson

  • Riin Saadjärv

Asub tööle 1. juulist. 2020