2019

Eesti Informaatikaõpetajate Selts

Aastaaruande kinnitamise protokoll

Seltsis hääletusõiguslikke liikmeid: 30 (2018);

mai 6. seisuga: 25 on ⅔ arv on: 17

Hääletus viidi läbi 15. märts kuni 5.mai 2019

Hääletas 21 liiget, 4 ei hääletanud.

Päevakord:

  • Majandusaasta aruande kinnitamine

  • Juhatuse volituste pikendamine

Tulemus:

  1. Finantsaruande kinnitamine

Poolt, et kinnitada: 21

Vastu: 4 kes ei hääletanud on automaatselt vastuhääled

Erapooletu: 0

B. Juhatuse valimine

Kas jätkab sama juhatus 1 aasta?

Poolt: 19

Vastu: 4 kes ei hääletanud on automaatselt vastuhääled

Erapooletu: 2

Aasta aruanne on leitav sisedokumentidena seltsi liikmetele.