2018

Üldkogu toimub virtuaalselt e-kanalis

a. Liikmed vastavad e-ankeedile hiljemalt 6. mail 2018

b. Arutelu juhatuse uue liikme ja e-ankeedi osas e-mailis (7. -13. mai)

c. Juhatuse hääletus (14.-20. mai)

d. Protokolli loomine ja kinnitamine (20. -28. mai)

Info: birgy.lorenz@gmail.com

Päevakord:

  • 2012-2016 aastate finantsaruannete korduskinnitus

  • 2017 aasta finantsaruande ja aasta aruande kinnitus

  • Juhatuse valimine ja kinnitamine