2016

Osalemaks 12.juunil 2016 üldkogus peaks teil olema makstud hiljemalt 31.maiks aastamaks arvele.

Arve nr LHV pangas: EE127700771001786979

Eesti Informaatikaõpetajate Selts

Summa: 10 € (ühe aasta kohta)

Selgitus: EIÕPS aastamaks xxxx (asenda makstava aasta numbriga, mitme aasta korral lisa kõik aastad).

Teemad lühidalt: IKT õppekavad, projektid, õpiränne kutsekoolides, ECCEU võistlusest, kutseeksamitest, noormeistri võistlustest, progarmeerimismängust ja muud kogemuste vahetamised.

Pikemalt loe seminari lisainfost.

Seminari lisainfo (ajakava)

Üldkogu jälgitav siin.