Õppekava

Õppekava ainekavade uuendmine koostöös (HARNO, TLÜ, TÜ, TTÜ, EHTL) 2021-2022

Osalevad: Riin Saadjärv ja Rasmus Kits, Birgy Lorenz

Õppevara projekt (Digiõpe) HARNO-ga 2021-2022

Vastutavad isikud: Riin Saadjärv ja Rasmus Kits

Õppevara kogumine ja haldamine

Riiklik Õppekava:

Õppekava arendus

Vajalik teadmine:

Õppevara kogumine:

2016 aasta õppevara kaardistus: https://drive.google.com/file/d/0B1-0pZFgjFnQSGVaRER0SGtwUDg/view?usp=sharing

2017 aasta: lisa enda leitud õppevara siia faili:https://docs.google.com/document/d/16UCpp80LWwMlcfof63hxmd20xdv12_A5zDckLtLHnT4/edit?usp=sharing

Õppevara lisatakse e-koolikotti, mis on meie jaoks riiklik keskne keskkond, et materjale hoiustada!

Toetajad: Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine; Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid