Projekt "Digiõpe"

Eesti Informaatikaõpetajate selts viib koostöös HARNO ja teiste partneritega läbi 2021-2022 aastal projekti, mille eesmärgiks on üldhariduskoolides informaatikaõppe toetamine üle kogu Eesti.

Projekti tegevused

 • Informaatikaõppe võimestamine Eesti üldhariduskoolides. Kahe aasta jooksul toetatakse Eesti üldhariduskoole IT õppe käivitamisel ja arendamisel. Tegevuse käigus luuakse ekspertidest koosnev kogu, kes töötab välja õppe arengusuunad järgnevaks 5-10 aastaks ning samuti nõustab käivitamisel ja arendamisel nii koole kui ka lasteaedasid. Kokku nõustatakse 25 kooli ja 10 lasteaeda.

 • I ja II kooliastme digiõpikute kaasajastamine. Kahe aasta jooksul kaasajastatakse juba loodud põhikooli I ja II kooliastme digiõpikud. Digiõpikute kaasajastamisel osalevad praktikutest eksperdid.

 • Programmeerimisalase MOOC-i korraldamine gümnaasiumiastme õpilastele. Kahe õppeaasta jooksul korraldatakse programeerimisalane MOOC-i kursus, mille läbiviijaks on ülikool. Kokku osaleb kursusel vähemalt 600 õpilast.

Projekti juhivad Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi juhatuse liikmed Rasmus Kits ja Riin Saadjärv. Kui soovite lähemat infot projekti kohta, siis palun võtke ühendust e-posti aadressil rasmus.kits[at]eiops.edu.ee.


Kutse projekti lõpuüritusele

EIÕPS-i ja Harno koostööprojekt hakkab lõppema. Projekti kokkuvõttev lõpukohtumine toimub 8. detsembril kell 13.00 - 15.00 Tallinnas, Erinevate Tubade Klubis. Kohtumisel tutvustame ellu viidud tegevusi ning seame plaane tulevikuks.

Lõpukonverentsi ülekanne osa 1, osa 2, osa 3

Kohtumise kava:

13.00 Ülevaade projektist

14.00 Paneelarutelu “IT-õpetamise tulevik - kas lihtne reaalsus või utoopiline ootus?”

15.00 Paus

15.15 Informaatikahariduse Strateegia 2030 arutelu

16.15 Lõppsõna

Huvilised saavad osaleda kohapeal (selleks palume registreerida selle vormi kaudu) või jälgida üritust EIÕPS-i Fabebook'i kanalil toimuva veebiürituse kaudu.


Õpetajad! Olete oodatud osalema digiõppevara uuendusprotsessis!

Koostöös HARNO-ga on Eesti Informaatikaõpetajate Selts kaasajastamas ProgeTiigri programmis loodud I-II kooliastme õppesisu „https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/“, et õpetajatele pakutav õppevara vastaks jätkuvalt õpetajate ootustele ja õpilaste vajadustele ning järgiks informaatika õpetamises toimuvaid arenguid.

Digiõpiku uuendamine on üks osa 2021. ja 2022. aastal ellu viidavast koostööprojektist, mille eesmärgiks on erinevate tegevuste kaudu toetada informaatikaõppe arengut terves Eestis.

Ootame digiõpikute uuendamisprostessis kaasa lööma õpetajaid, kes tegelevad digipädevuste arendamisega ning kes on huvitatud õppevara arendustööst. Osalemine projektis on tasustatud, tasumine toimub arve alusel. Kui soovite tegevuses kaasa lüüa, täitke palun 30. maiks kandideerimisankeet: https://forms.gle/S75xVELpJmz3cKYk7.

Esimene virtuaalkohtumine on planeeritud toimuma 15. juunil. Kohtumise eesmärgiks on üheskoos üle vaadata õppevara uuendamise eesmärk ja tegutsemispõhimõtted ning kokku leppida täpne tegevus- ja ajakava.

Kõik lisaküsimused, kommentaarid ning täpsustused on teretulnud!


Riin Saadjärv (riin.saadjarv@eiops.edu.ee)

Eesti Informaatikaõpetajate Selts kuulutab välja taotlusvooru programmeerimisalase MOOC-i korraldamiseks Eesti Vabariigi gümnaasiumiastme noortele.

Eesti Informaatikaõpetajate Selts korraldab koostöös HARNO-ga taotlusvooru toetuse saamiseks programmeerimisalase MOOC-i läbiviimisel Eesti gümnaasiumiastmes olevatele õpilastele.

Üldinfo taotlusvooru kohta

 • Taotlusvoorus saavad osaleda kõik Eesti Vabariigi ülikoolid. Taotlusvoor on avalik.

 • Projekti rakendusperiood on 01.07.2021-31.10.2022.

 • Taotlusvooru tingimused ja toetuse saamise vorm avaldatakse 19.04.2021 Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi koduleheüljel alajaotuses “Projekt “Digiõpe””.

 • Taotlusvooru taotluse esitamise tähtaeg on 11.05.2021 kell 13:59.

 • Taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel aadressile digiope@eiops.edu.ee

Toetatavad tegevused

 • Programmeerimisalase MOOC-i korraldamine (s.h. õppematerjalide väljatöötamine jms tegevused) Eesti Vabariigi gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele.

 • Läbi on viidud vähemalt 2 programmeerimisalast MOOC-i kursust kahe õppeaasta jooksul.

 • MOOC-is osaleb (on registreerunud) tegevuse käigus vähemalt 600 õpilast.

  • MOOC-is osaleb (on registreerunud) 2021-2022 õppeaastal vähemalt 400 õpilast.

  • MOOC-is osaleb (on registreerunud) 2022-2023 õppeaastal vähemalt 200 õpilast.

 • Õpilaste osalemist toetavad koolides olevad rakendajate poolt leitud informaatikaõpetajad.

Taotlusvooru tingimustega saab tutvuda siin.

Taotlusvoorus osalemise avaldus asub siin.

Lisainfo taotlusvooru kohta: digiope@eiops.edu.ee

Küsimused ja vastused

Taotlusvooru Taotlejad on esitanud Toetajale lisaküsimusi. Lisaküsimuste ja nende vastustega on võimalik tutvuda siin.