Projekt "Digiõpe"

Eesti Informaatikaõpetajate selts viib koostöös HARNO ja teiste partneritega läbi 2021-2022 aastal projekti, mille eesmärgiks on üldhariduskoolides informaatikaõppe toetamine üle kogu Eesti.

Projekti tegevused

 • Informaatikaõppe võimestamine Eesti üldhariduskoolides. Kahe aasta jooksul toetatakse Eesti üldhariduskoole IT õppe käivitamisel ja arendamisel. Tegevuse käigus luuakse ekspertidest koosnev kogu, kes töötab välja õppe arengusuunad järgnevaks 5-10 aastaks ning samuti nõustab käivitamisel ja arendamisel nii koole kui ka lasteaedasid. Kokku nõustatakse 25 kooli ja 10 lasteaeda.

 • I ja II kooliastme digiõpikute kaasajastamine. Kahe aasta jooksul kaasajastatakse juba loodud põhikooli I ja II kooliastme digiõpikud. Digiõpikute kaasajastamisel osalevad praktikutest eksperdid.

 • Programmeerimisalase MOOC-i korraldamine gümnaasiumiastme õpilastele. Kahe õppeaasta jooksul korraldatakse programeerimisalane MOOC-i kursus, mille läbiviijaks on ülikool. Kokku osaleb kursusel vähemalt 600 õpilast.

Projekti juhivad Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi juhatuse liikmed Rasmus Kits ja Riin Saadjärv. Kui soovite lähemat infot projekti kohta, siis palun võtke ühendust e-posti aadressil rasmus.kits[at]eiops.edu.ee.


Eesti Informaatikaõpetajate Selts kuulutab välja taotlusvooru programmeerimisalase MOOC-i korraldamiseks Eesti Vabariigi gümnaasiumiastme noortele.

Eesti Informaatikaõpetajate Selts korraldab koostöös HARNO-ga taotlusvooru toetuse saamiseks programmeerimisalase MOOC-i läbiviimisel Eesti gümnaasiumiastmes olevatele õpilastele.

Üldinfo taotlusvooru kohta

 • Taotlusvoorus saavad osaleda kõik Eesti Vabariigi ülikoolid. Taotlusvoor on avalik.

 • Projekti rakendusperiood on 01.07.2021-31.10.2022.

 • Taotlusvooru tingimused ja toetuse saamise vorm avaldatakse 19.04.2021 Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi koduleheüljel alajaotuses “Projekt “Digiõpe””.

 • Taotlusvooru taotluse esitamise tähtaeg on 11.05.2021 kell 13:59.

 • Taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel aadressile digiope@eiops.edu.ee

Toetatavad tegevused

 • Programmeerimisalase MOOC-i korraldamine (s.h. õppematerjalide väljatöötamine jms tegevused) Eesti Vabariigi gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele.

 • Läbi on viidud vähemalt 2 programmeerimisalast MOOC-i kursust kahe õppeaasta jooksul.

 • MOOC-is osaleb (on registreerunud) tegevuse käigus vähemalt 600 õpilast.

  • MOOC-is osaleb (on registreerunud) 2021-2022 õppeaastal vähemalt 400 õpilast.

  • MOOC-is osaleb (on registreerunud) 2022-2023 õppeaastal vähemalt 200 õpilast.

 • Õpilaste osalemist toetavad koolides olevad rakendajate poolt leitud informaatikaõpetajad.

Taotlusvooru tingimustega saab tutvuda siin.

Taotlusvoorus osalemise avaldus asub siin.

Lisainfo taotlusvooru kohta: digiope@eiops.edu.ee

Küsimused ja vastused

Taotlusvooru Taotlejad on esitanud Toetajale lisaküsimusi. Lisaküsimuste ja nende vastustega on võimalik tutvuda siin.